Ngỏ/About


Hồn Việt Radio là chương trình phát thanh độc lập, tiếng Việt, nghe trực tiếp, miễn phí; phát thanh toàn nước Úc (thủ phủ các tiểu bang và những trung tâm chính vùng quê) từ ngày 1/8/2012 trên các làn sóng của hệ thống tư nhân nicheradio. 

Ngày 8/12/2013, vì nhiều lý do 'bất khả kháng', HVR đã (đành) phải quyết định ngưng phát thanh, 'di tản chiến thuật'.

Tạm thời, trong khi chờ cơ hội 'tái phối trí', qua phương tiện trang blog này, HVR muốn duy trì sự liên kết với  tất cả thân hữu, người ủng hộ; cũng như qua đây, xin bày tỏ lòng cảm kích về những tình cảm quý báu đã được mọi người dành cho, 

Thân kính,